Montáž turbulátorů firmy Aero-Service

Upozornění:
Turbulátory nenapravují vlastnosti nesprávně létajícího letounu, letounu špatně vyváženého nebo majícího nevhodnou geometrii nosných nebo řídících ploch. Je to zařízení, které výrazně vylepšuje vlastnosti letounu v oblasti kolem rychlosti přetažení, současně snižuje tuto rychlost a zvětšuje velikost kritického úhlu náběhu.

Turbulátory Aero-Service byly navrženy pro letouny ultralehké, LSA a také experimentální a speciální.


Rozhodující vliv na účinnost turbulátorů má jejich umístění na křídle vzhledem k náběžné hraně. Pokud jsou umístěny příliš daleko od náběžné hrany, je jejich účinnost během přetažení minimální. Dochází k tomu, že místo odtržení proudnic na křídle během přetažení se nachází před turbulátory.
Pokud jsou turbulátory naopak umístěny příliš blízko náběžné hrany, mohou být příčinou zvětšení odporu. Nárůst odporu je ale většinou malý, proto je větším problémem montáž turbulátorů zbytečně daleko od náběžné hrany.
Turbulátory Aero-Service je nejlepší montovat na křídlo ve vzdálenosti 7- 9% hloubky tětivy profilu, měřeno od náběžné hrany křídla k první hraně turbulátoru (způsob měření - viz. Obrázek).Toto je vzdálenost, která statisticky poskytuje nejlepší výsledky. Přípustný rozsah správné montáže turbulátorů je ale větší a pokrývá 6-10% hloubky tětivy profilu. Podle typu profilu, použitého na daném letounu je pak možno nejlepší umístění určit na základě podrobných letových zkoušek, což je sice pracné a zdlouhavé, avšak poskytuje nejlepší výsledky.
Rozdíly, vyplývající z nevelké změny v umístění turbulátorů bývají minimální. Pokud budou prováděny letové zkoušky, doporučujeme začít od krajních pozic umístění turbulátorů a pokračovat až k dosažení optimálního výsledku.
Rovněž doporučujeme vykonat letové zkoušky pro porovnání letových vlastností před a po montáži turbulátorů.

Montáž na křídlo

1. Nejprve je nutno označit místo montáže turbulátorů. Jestliže známe délku tětivy profilu, vypočteme hodnotu 7% její hloubky. Pokud tětivu neznáme, je nutno ji nejprve změřit. Pro křídla lichoběžníkové provedeme změření a výpočet na dvou místech – u trupu a na konci křídla. U křídel obdélníkových stačí provést v jednom místě křídla. Pokud je křídlo vybaveno flaperony (např. stol 701, Avid, Kitfox), provedeme v místě počátku a konce flaperonů.

2. Dále provedeme označení příslušné vzdálenosti na křídle. Na náběžnou hranu křídla přiložíme svislou lištu. Lišta musí být umístěna kolmo na tětivu křídla. Při rozměřování je nutno vzít v úvahu rovněž úhel nastavení křídla na trupu. V dalším kroku odměříme od svislé lišty vzdálenost 7% hloubky tětivy.V případě obdélníkového křídla bude odměřený rozmer po celém rozpětí křídla stejný. Spojíme oba body přímou linií (např. maskovací páskou). Získaná linie označuje místo, kde budou nalepeny turbulátory.Upozornění: V případě lichoběžníkového křídla nalepujeme turbulátory pod úhlem 15 stupňů k nabíhajícímu proudu, nikoliv k náběžné hraně. V takovém případě je nutno upravit šablony obsažené v sestavě, aby zůstal zachován náležitý rozestup turbulátorů.3. Nyní je nutno připravit samotné turbulátory, archy oboustranné lepící pásky, a také povrch křídel a případně dalších ploch. Povrchy před lepením musí být čisté a odmaštené. Archy oboustranné lepící pásky jsou nastřiženy tak, aby ulehčily a zrychlily montáž.Před přilepením turbulátorů na oboustrannou lepící pásku je nutno základny turbulátorů rovněž odmastit. Minimální teplota lepení při zpracovávání pásky nesmí být nižší než 15°C. V případě lepení při nižší teplotě negarantuje výrobce dostatečně pevné a trvanlivé přilepení.

Pozor: Rádius podstavy turbulátoru byl navržen tak, aby odpovídal zakřivení většiny možných povrchů. Pokud se stane, že rádius podstavy bude příliš malý pro plochu, na kterou má být nalepen, doporučujeme lehké zbroušení podstavy velmi jemným smirkovým papírem.

4. Lepení turbulátorů pak začínáme 50 mm od konce křídla. Od konce, na vzdálenosti 900 mm rozmisťujeme turbulátory v rozestupu 60 mm. Pro správné rozmístění využíváme přiloženou šablonu s rozestupem 60 mm. Na zbytku rozpětí křídla pak rozmisťujeme turbulátory v rozestupu 90 mm - opět využíváme přiloženou šablonu. Na druhém křídle postupujeme identicky.
Montáž na VOP

Pozor: Turbulátory instalovat na spodní stranu VOP!1. Čára, označující přední hranu turbulátoru musí být vyznačena na stabilizátoru 100 mm před stěrbinou / závěsem mezi náběžnou hranou stabilizátoru a výškovkou.

2. Turbulátory na stabilizátoru jsou pak umístěny v rozestupu 30mm - využijte přiloženou šablonu.
Montáž na SOP

Turbulátory instalujeme po obou stranách SOP.
Rozmístění a úhly nastavení turbulátorů na SOP jsou poněkud jiné:

1. Čára, označující přední hranu turbulátoru musí být vyznačena na SOP 90 mm před stěrbinou / závěsem mezi náběžnou hranou kýlu a směrovkou.

2. Turbulátory umisťujeme v rozestupu 70 mm.

3. Úhel nastavení turbulátoru musí být mezi 0 a 5° vztaženo ke směru nabíhajícího proudu v případě vodorovného letu letounu a zároveň aby během přistávání letounu tento úhel nepřekročil 20°. Doporučujeme nastavit úhel turbulátorů na hodnotu 4° a šablona s tímto nastavením je přiložena. V praxi doporučujeme ustavit letoun vodorovně, vyznačit linii 90 mm před stěrbinou / závěsem směrovky a instalovat turbulátory skloněné 4°.

Technické aspekty montáže jsou k dispozici ve formátu PDF v instalačním manuálu - ke stažení pdfV případě dalších dotazů nebo pochybností nás prosím kontaktujte.Text nebo obrázky použité v návodu jsou ve vlastnictví firmy Aero-Service. Není dovoleno jejich publikování, kopírování nebo jiné využití jako celku nebo částí bez písemného souhlasu firmy Aero- service.